Projectontwikkeling

Wiba Vastgoed en Projectontwikkeling BV. is een volledig zelfstandig opererende vastgoedontwikkelaar gevestigd in Brabant te Boxtel. Wiba ontwikkelt vastgoedprojecten in de breedste zin des woords.

Commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijventerreinen), Reguliere woningbouw (permanent wonen) en Recreatief vastgoed (recreatiewoningen, horeca, centrumvoorzieningen) worden gerealiseerd op basis van de doelstelling van Wiba:
"Het ontwikkelen en realiseren van kwalitatief hoogwaardige en rendabele vastgoedprojecten waarbij maximaal wordt tegemoet gekomen aan de wensen van alle partijen die bij het project betrokken zijn. In dit proces streeft Wiba in nauwe samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheden naar een optimaal product voor haar eindgebruikers."

Het werkgebied van Wiba bestaat uit Brabant. Incidenteel worden ook buiten dat werkgebied vastgoedprojecten ontwikkeld.

Kenmerkend voor de werkwijze van Wiba vastgoed en Projectontwikkeling BV is dat wij bij alle ontwikkelingen niet de locatie of het gebouw centraal stellen, maar altijd de eindgebruiker. Volgens ons is een project-ontwikkelaar een dienstverlener, die de voorwaarden schept voor een tevreden en enthousiaste opdrachtgever. Onze toegevoegde waarde ligt in de mogelijkheid om de wensen van onze klanten om te zetten in gebouwen op maat.